Collectieve ongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan iedere werknemer overkomen. De gevolgen hiervan lopen meestal goed af. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. De financiële gevolgen hiervan worden gedekt met een collectieve ongevallenverzekering. Deze keert uit bij overlijden of bij blijvende invaliditeit.

Waarvoor bent u verzekerd?

Met een collectieve ongevallenverzekering krijgt uw werknemer (of zijn nabestaanden) een uitkering ineens wanneer hij/zij door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt. U spreekt van tevoren af tegen welk bedrag uw werknemer verzekerd is.

U kunt kiezen uit twee soorten verzekeringen:

  • Voor ongevallen op het werk en onderweg van en naar het werk
  • Voor alle ongevallen, ook buiten het werk om

Verder kunt u kiezen uit 2 dekkingen:

  • Een uitkering bij overlijden voor de nabestaanden
  • Een uitkering bij blijvende invaliditeit; bij gedeeltelijke invaliditeit vindt ook een gedeeltelijke uitkering plaats

Voorkom ongevallen

U kunt zelf veel doen om een veilige werkomgeving te creëren: deugdelijke gereedschappen en materialen, goede instructies over de manier van werken, tijdig onderhoud en inspectie van machines en goed toezicht.
U kunt via de online zelfinspectie Voorkom ongevallen uw organisatie doorlichten op deze punten.

De premie

De premie van een collectieve ongevallenverzekering hangt onder meer af van:

  • Wat voor bedrijf u heeft
  • Het beroep van de werknemer
  • De hoogte van het verzekerde bedrag
  • Het aantal werknemers dat u verzekert