Studentenverzekeringen

Als u aan een studie begint en op kamers gaat, moet er financieel veel geregeld worden: van studiefinanciering tot kamerhuur en – niet onbelangrijk – de verzekeringen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor studenten

De aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen, wanneer de student aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade van anderen. De premie is vanaf ongeveer € 24,- per jaar.

Studiereizen naar het buitenland?

De doorlopende reisverzekering voor studenten biedt 365 dagen per jaar werelddekking voor ongevallen, hulp bij schade en wegens omstandigheden terugkeren naar het vaderland. Ook spoedeisende en niet-spoedeisende medische zorg in het buitenland is gedekt. Er geldt geen eigen risico. Uitzondering is reisbagage, waarvoor een eigen risico geldt van € 50,-. De reisverzekering zorgt voor een onbezorgd gevoel tijdens vakanties, studiereizen en stages. De dekking wordt afgegeven vanaf circa € 20,- per jaar.

Laptopverzekering voor studenten

Elke student is tegenwoordig in het bezit van een notebook, laptop of pc. De laptopverzekering biedt de student de kans om hun laptop tegen diefstal en schade te verzekeren.

Uitwonend? Geen probleem

De inboedelverzekering dekt de financiële gevolgen van onder meer brand, roet, rook, schade door water, storm, inbraak, diefstal, schroeien en ontploffingen in huis. Dit met een verzekerde som van € 10.000,-.

@calculationModule('studenten')