Glasverzekering

Een glasverzekering dekt de kosten van breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw en bedoeld is om licht door te laten.

Welke risico's zijn verzekerd?

Het maakt voor de vergoeding niet uit hoe het glas gebroken is, tenzij er sprake is van een catastrofeachtige situatie, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstromingen. Tevens is uitgesloten breuk als gevolg van brand en/of ontploffing en inbraak of een poging daartoe (want brand, ontploffing en inbraakschade zijn ook al gedekt door een opstalverzekering). Meestal is ook het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd.