Aflossingsvrije hypotheek

Met een aflossingsvrije hypotheek lost u niets af, u betaalt alleen hypotheekrente. Dat leidt tot lage maandlasten, maar aan het eind van de looptijd of als u verhuist, is uw schuld even groot als in het begin. U moet uw hypotheek dan aflossen met uw eigen geld, bijvoorbeeld met de opbrengst uit de verkoop van de woning.

Voordelen

  • Lage maandlasten.
  • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).

Nadeel

  • De hypotheekschuld blijft even hoog.

Als u verhuist mag u de aflossingsvrije hypotheek meenemen, maar het aflossingsvrije deel mag dan voor de nieuwe hypotheek hooguit 50% zijn.
Deze hypotheekvorm is niet geschikt als u een nieuwe hypotheek afsluit. U mag dan de hypotheekrente niet aftrekken.